TERMS OF SERVICE

เงื่อนไขการให้บริการ
ในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ลูกค้าควรเตรียมข้อมูลต่างที่จะใช้บนเว็บไซต์ให้พร้อม ซึ่งหลังจากได้รับข้อมูลจากลูกค้าแล้ว ทางทีมงานจะแจ้งระยะเวลาในการดำเนินงาน และช่วงเวลาในการส่งแบบเพื่อให้ท่านตรวจสอบเพื่อแก้ไขงาน โดยกำหนดรายระเอียดคร่าวๆได้ดังนี้

เงื่อนไขการจัดทำเว็บไซต์ และการส่งมอบงาน

 1. ก่อนดำเนินการออกแบบเว็บไซต์ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำการจัดทำเว็บไซต์เป็นจำนวน 30% ของราคาค่าทำเว็บไซต์
 2. หากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยไม่เกี่ยวข้องกับ Tideaz.com แต่อย่างใด
 3. ตัวเว็บไซต์ หรือไฟล์ในการจัดทำเว็บไซต์ เป็นของลูกค้า 100% สามารถจัดการแก้ไขได้เองภายหลัง
 4. หลังการชำระเงินงวดสุดท้าย ทางเราจะดำเนินการเปิดใช้งานเว็บไซต์ และถือเป็นอันสิ้นสุดการทำงานของ Tideaz.com โดยทางเราจะดูแลและแก้ไขข้อผิดพลาดหลังจากอัพโหลดเว็บขึ้นโฮสต์เพื่อใช้งานเป็นระยะเวลาตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละแพ็คเกจ
 5. ในกรณีที่ลุกค้าวางมัดจำการทำเว็บไว้แล้ว และไม่ดำเนินการส่งข้อมูลในการทำเว็บไซต์ภายใน 90 วัน ทางเราขอยกเลิกสัญญาการทำเว็บในครั้งนั้น และไม่สามารถขอรับเงินมัดจำคืนได้ เว้นแต่กรณีทางเราไม่ดำเนินการให้เองเท่านั้น

เงื่อนไขการนับหน้าเว็บเพจ

 1. ลงข้อมูลตัวอักษร และรูปภาพ ความยาวไม่เกิน 1600 พิกเซล หากเกินกว่านั้นจะนับเป็นหน้าต่อไป
 2. การปรับแต่งส่วนเสริมเพื่อใช้งานในหน้านั้นๆ นับเป็น 1 หน้าเว็บเพจ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความยากง่ายในการทำงานแต่ละหน้า ทางเราจะนำเสนอก่อนว่ามีความเหมาะสมเพียงไร เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร
 4. ข้อมูลที่เกินกว่าแต่ละแพ็คเกจกำหนด สามารถใช้บริการเพิ่มเติมข้อมูลได้

ระยะเวลาในทำงาน

 1. สำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็ก ไม่เกิน 5 – 7 วัน
 2. สำหรับเว็บไซต์ขนาดกลาง 10 – 20 วัน
 3. สำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ 20 – 30 วันขึ้นไป

*ทั้งนี้ ระยะเวลาในทำงานจะขึ้นอยู่กับความพร้อมและปริมาณของข้อมูล รวมถึงคิวงาน ณ ขณะนั้นอีกด้วย ซึ่งทางเราจะแจ้งให้ทราบก่อนรับงาน

*หมายเหตุ:

 • การนับเวลาของการทำงาน จะนับเริ่มตั้งแต่วันที่ทาง tideaz.com ได้รับข้อมูลสำหรับทำเว็บไซต์ (รูปภาพ, text ไฟล์, ข้อมูลเมนูต่างๆ ) เรียบร้อยแล้ว
 • ระยะเวลาของการทำงาน จะขึ้นอยู่กับ
  – ขนาดและจำนวนของข้อมูลบนเว็บไซต์
  – ความพร้อมและถูกต้องของข้อมูล หากลูกค้ามีข้อมูลไม่ครบหรือต้องการแก้ไขข้อมูลใหม่ การส่งงานอาจมีความล่าช้าออกไป
 • หากทาง tideaz.com ไม่สามารถดำเนินการออกแบบเว็บไซต์ตามระยะเวลาดังกล่าวได้ อันเนื่องมาจากคิวงานเต็มหรือเหตุผลใดๆก็ตาม ทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเริ่มงาน
 • เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว ทางเราขออนุญาตฺิแก้ใขงานตามกำหนดการในการส่งแบบเท่านั้น

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ…

Tel: 08 5555 2106 | Line: @tideaz | Email: tideazdesign@gmail.com | Facebook: Tideazdesign